Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2020

25.06.2020 г.
25.06.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510596 / 02.02.2018 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Кьосурлука“ в землището на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

25.06.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591288 / 16.09.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в поземлен имот с идентификатор 56784.502.621 ,гр. Пловдив

25.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 56784.520.190,гр. Пловдив

24.06.2020
За изменение на Разрешително 31610105/17.10.2017г. за водовземане от минерални води - Находище „Пчелински бани”,КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг), с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София

24.06.2020
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения- тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.513.134, квартал „Христо Смирненски“, гр. Пловдив

24.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови съоръжения - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 47295.19.242,с. Марково,община Родопи, област Пловдив

19.06.2020
За изменение на параметрите в Разрешително за ползване на  повърхностен воден обект - Безименно дере (ляв приток на река Арда),село Средногорци,община Мадан, област Смолян

18.06.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591071/06.02.2017 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - за ТК в  ПИ с идентификатор 47295.20.116, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

18.06.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520783/25.01.2016 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - за ТК в местност „Памуклука“, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

18.06.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591180/12.06.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - за ТК в ПИ с идентификатор 53833.3.158 , с.Оризари, местност „Казлача“, община Родопи, област Пловдив

18.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -в  ПИ с идентификатор 56784.539.481 по КККР на гр. Пловдив

18.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 40909.109.368(стар 40909.109.328), по КККР на гр. Кърджали

16.06.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510233/13.05.2010г., - 1 бр.  ТК,в ПИ с идентификатор 47295.19.210, м-ст «Бялата воденица» ,с.Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив

15,06,2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 3 бр. ТК в имоти 87374.538.125; 87374.538.126-1 и 87374.538.126-2,гр. Ямбол

15,06,2020
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - ТК в местност „Тузлите“,с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

15.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Черните места“, с.Манолско Конаре, община Марица, област Пловдив

02.06.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -2 броя КЕИ, разположени съответно в местност „Матева Тепавица” , землище с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

02.06.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река  Луда Яна, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик