Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юли 2020

31.07.2020 г.
30.07.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - отводнителен канал, общинска частна собственост,село Царацово, община Марица, област Пловдив

 

27.07.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.508.587,  гр. Пловдив

22.07.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Дедовска, с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив

21.07.2020
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Стряма, в землището на гр. Баня, община Карлово

20.07.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

16.07.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - извори „Сахране”, с. Горно Сахране, община Павел баня, обл. Стара Загора

13.07.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - Река Черна,Град Смолян

13.07.202
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Черна,град Смолян

13.07.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Бяла,град Смолян 

08.07.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31591049/24.08.2016г. - ТК в ПИ с идентификатор 11845.59.3 , с. Войводиново, община Марица, облст Пловдив

07.07.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Станкови бараки", село Сестримо, Община Белово, област Пазарджик

06.07.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510625/11.03.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в м-ст „Баташки път” по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл.Пазарджик

06.07.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520783/25.01.2016 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в имот 29235.5.40 по КККР на с. Желязно, община Марица, област Пловдив

06.07.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в имот 62949.171.122 по КККР на с.Розино, община Карлово, област Пловдив

06.07.2020
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,Сондаж №8КГ "Топилата",гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

03.07.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Сивата вода”,в землището на гр. Хасково

02.07.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591288 / 16.09.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен каладенец в имот с идентификатор  56784.314.62 по КККР на гр. Пловдив

02.07.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591288 / 16.09.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен каладенец в УПИ ХХ-1213 от квартал 22 по регулационния план на гр.Ивайловград, обл. Хасково