Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2020

29.09.2020 г.
25.09.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530201/21.05.2015г. - 1 бр.  ШК в имот с идентификатор 22808.17.11 , с.Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

25.09.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740152/12.02.2014г.  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти  - Дере,общинска публична собственост,село Георги Добрево, Община Любимец, Област Хасково

25.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Стрелченска Луда Яна,землище гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик

25.09.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31590808/13.12.2013г. - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.507.353, гр. Пловдив

25.09.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31591055/27.09.2016г. - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 87374.520.9 ,гр. Ямбол

23.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 87240.11.11, с. Ягодово, община Родопи, Пловдив

23.09.2020
За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект - река Тополница и река Пирдопска, землище град Златица,Община Златица и землище град Пирдоп, Община Пирдоп, Област София

18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
14.09.2020
14.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, на територията на ПИ с идентификатор 55155.508.396 в землището на гр.Пазарджик

14.09.2020
За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект - река Тополница и река Пирдопска, град Златица,Община Златица, Област София 

11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
За издаване на Разрешително за  водовземане  от минерални води - хидравличен каптаж "Чепино" с водно тяло находище "Велинград - Чепино", намиращи се на територията на ПИ с идентификатор 10450.503.1060, съставляващ УПИ IV, V-6408, кв. 11, по плана на гр. Велинград , община Велинград, област Пазарджик

11.09.2020
За издаване на Разрешително за  водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца с водно тяло BG3G00000NQ015 "Порови води в - Неоген - Кватернер - Сливенско - Странджалска област", които са изградени на територията на ПИ с идентификатор 67338.603.145 в землището на гр.  Сливен, общинс Сливен, област Сливен

11.09.2020
За издаване на Разрешително за  водовземане на подземни води - един каптиран извор с водно тяло BG3G0000PgN020 "Пукнатинни води - Пещера - Доспад", разположен на територията на имот с идентификатор 70648.340.269 по КККР на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик

08.09.2020
За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа, землище град Ямбол

08.09.2020
За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект - р.Тополница, землища село Лесичово и село Боримечково,Община Лесичово, Област Пазарджик

04.09.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води  № 31590197/03.04.2009г., изменено и продължено с Решение № РР-2145/30.01.2015г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц, в ПИ с идентификатор 87240.20.140 по КККР на с.Ягодово, общ. Родопи, обл.Пловдив

04.09.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591138/18.12.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в имот с идентификатор 53833.3.129, м-ст „Казланча” по КККР на с. Оризари, общ. Родопи, обл.Пловдив

04.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, ще се изгради на територията на ПИ с идентификатор 03304.4.1 по КККР на с.Белащица, общ. Родопи, обл.Пловдив

04.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.504.1232 по КККР на град Пловдив

04.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - от река Тополница,Землище село Лесичово, Община Лесичово, Област Пазарджик 

03.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 3 бр. ТК, на територията на ПИ с идентификатор 87374.511.437 в землището на гр. Ямбол

02.09.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 3 бр. ШК в ​с. Горно Сахране, община Павел баня, обл. Стара Загора