Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2020

29.10.2020 г.
​29.10.2020
​29.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
28.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Воздол,село Челопеч,община Челопеч, област София

28.10.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591297 / 23.10.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. ТК в ПИ с идентификатор 06077.30.258, с.Браниполе, община Родопи, област Пловдив

28.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр. ШК, в имот с идентификатор 72789.502.246,с.Тополово, общ. Асеновград, област Пловдив

26.10.2020
За изменение на параметрите в Разрешително за ползване на  повърхностен воден обект - река Турийска,землище на с.Турия, Община Павел баня, Област   Стара Загора

23.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,гр.Димитровград,област Хасково

22.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК в имот с номер 034336 в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл.Пловдив

22.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК,имот с номер 034335 в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл.Пловдив

22.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 4 бр. ТК в имот с идентификатор 73420.42.167 ,село Тулово, община Мъглиш, област Стара Загора

22.10.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Крумовица,село Овчари и село Скалак, Община Крумовград, Област Кърджали

22.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в ПИ 73420.72.422 ( ляв приток на река Мъглижка),zемлище на село Тулово,Община Мъглиж,Област Стара Загора

21.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Върлещица (Първенецка),землище на село Първенец,Община Родопи,Област Пловдив

19.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Луда Яна, землище на село Троян, община Симеоновград, област Хасково

14.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река  Берекетска,землище на град Стара Загора

14.10.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река  Берекетска,землище на град Стара Загора

14.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в имот с идентификатор 03620.43.158 ,село Белозем, община Раковски, област Пловдив

09.10.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591377/13.08.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.508.587, по КККР на град Пловдив

08.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК,  в кв УПИ IV – за къща за гости, търговия, услуги и рекреация, по ПРЗ на село Варвара, община Септември, област Пазарджик

07.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Елидже”, на територията на ПИ с идентификатор 80399.118.929 по КККР на село Чепинци, община Рудозем, област Смолян

07.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец  w имот с № 049011, местност „Дерман дере“ от землището на село Веринско, община Ихтиман, област Софийска

02.10.2020
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Мулейска,землище село Бъта,Община Панагюрище, Област Пазарджик

01.10.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 315272/09.11.2011г. - 1 бр. ТК в ПИ  № 501.471, по регулационен план на гр. Раковски, област Пловдив

01.10.2020
За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект - ​пресичане на повърхностни водни обекти в землището на село Бъта и град Панагюрище, община Панагюрище от преносен газопровод