Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2020

25.11.2020 г.
25.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца на територията на ПИ с идентификатор 77195.732.374, гр. Хасково

25.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК,  ще бъде изграден в ПИ с идентификатор 35300.3.192 ,с. Калековец, община Марица, област Пловдив

25.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност "Рахманско Краище", с. Казанка, община Стара Загора, област Стара Загора

24.11.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510691/27.11.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Пясъка”, землище на с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково

23.11.2020
20.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Узун драгасия”, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик

20.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36244.64.45,  с. Караджово, община Садово, област Пловдив

20.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец в местност „Блягорница”, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен

19.11.2020
За изменение на разрешително №33740126/22.06.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - коригиран участък на река Пишманка,село Алеко Константиново, Община Пазарджик, Област Пазарджик

19.11.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - река Сребра, с.Белозем, Община Раковски, Област Пловдив

19.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -ТК, който ще бъде изграден в ПИ с идентификатор 47295.21.1080, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

19.11.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591224 / 14.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.504.306, Район „Северен“,град Пловдив

19.11.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591215/10.12.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 47295.21.268,  с. Марково, общ. Родопи, обл.Пловдив

19.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден в ПИ с идентификатор 36244.64.6,  с. Караджово, община Садово, област Пловдив

19.11.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530541 / 19.03.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 35167.504.7621 , град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

19.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни  - ТК, който ще бъде изграден в местност „Юртлука”, по КККР на гр. Пловдив

17.11.2020
За издаванйе на Разрешително за ползване на повърностен боден обект - водно тяло с код BG3MA500R129 и име "р. Потока от извори до гр. Съединение". Воден обект - язовир "Съединение - 1" ("Деветте могили").

17.11.2020
16.11.2020
16.11.2020
12.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - шест тръбни кладенеца в с. Дълбоки, община Стара Загора

11.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55155.508.659 , гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.503.371, по КККР на гр. Пловдив

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Гюпчето”, по КККР на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Тузлите”, по КККР на гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Азмака”, по КККР на гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Татар орман”, по КККР на гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец  в местност „Съзлъка”, по КККР на гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Баждар дъмга”, по КККР на гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин шахтов кладенец в местност „Полето“, град Панагюрище, област Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 55155.502.1779, гр. Пазарджик

09.11.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Елбасан дере, землища на  с.Вранско и с.Луличка, Община Крумовград, Област Кърджали

04.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.510.817, гр. Пловдив 

03.11.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна, гр. Смолян

03.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.384.260,гр.Пловдив

03.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в  ПИ с идентификатор 56784.502.593, гр. Пловдив

03.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ "Малко Белово" и КЕИ „Реката“ ,гр. Белово, област Пазарджик

03.11.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере -ПИ 70651.92.484, с. Сърница,община Минерални бани, област Хасково

02.11.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520826 / 18.02.2019 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Източни Аджемки“,с. Ягодово,община Родопи, област Пловдив

02.11.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 00702.520.398,гр. Асеновград, област Пловдив