Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември 2020

30.12.2020 г.
30.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06149.44.4 /стар 044004/, местност „Млечока”, по КККР на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.

30.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06149.45.9 /стар 045009/, местност „Млечока”, по КККР на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.

30.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06149.51.20 /стар 051018/, местност „Млечока”, по КККР на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.

30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020
30.12.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740153/14.02.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.12.37 с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал“, общинска частна собственост, водно тяло ​BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК–2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор“.

23.12.2020
23.12.2020 23.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
22.12.2020
21.12.2020
18.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591244/04.04.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 77195.752.179 по КККР на гр. Хасково

17.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.536.1838 ,гр. Пловдив

16.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Сянката”, КЕИ „Сянката1” и КЕИ „Сянката 2” в ПИ с идентификатор 78570.161.3, село Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик

16.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 10450.501.2738 ,гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

16.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец в местност „Полето”,  гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

16.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два тръбни кладенеца в местност „Азмъка”, с. Лозен, община Септември, област Пазарджик

15.12.202
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК  в ПИ с идентификатор 32740.21.611 , с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл.Ямбол

15.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец, в  ПИ с идентификатор 56784.536.938,гр. Пловдив.

14.12.2020
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж "Чепино",гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591335/14.04.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 55302.501.343, гр.Панагюрище, област Пазарджик

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591321/22.01.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.504.1232, хр.Пловдив

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591360/11.06.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в УПИ IV – търговия и услуги, кв. 17 А , гр.Стрелча, област Пазарджик

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591302/18.11.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Татар Мезар”,гр. Пазарджик

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591196/11.09.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Найденови геренчета”,  с. Царацово, община Марица, област Пловдив

14.12.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591249/30.05.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.508.394 , гр. Пловдив

09.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 21052.1016.43, гр. Димитровград, област Хасково

09.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни - eдин тръбен кладенец в  местност „Гарваница”,  с. Труд, община Марица, област Пловдив

08.12.2020
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Велинград-Чепино”, хидравличен каптаж "Чепино", гр. Велинград,  обл. Пазарджик

04.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 43298.80.5,село Леново, община Асеновград, област Пловдив

04.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност "Радиновски герен", с. Царацово, община Марица, област Пловдив

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 81414.502.2181, гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Гълъбова могила”, гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Гълъбова могила”, гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 55155.501.9523, гр. Пазарджик

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. ТК в ПИ с идентификатор 55155.506.987 , гр. Пазарджик

03.12.220
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК1,  на територията на ПИ с идентификатор 55155.506.1200, гр. Пазарджик

03.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, на ПИ с идентификатор 66559.62.1, с.Синитово, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик

02.12.2020
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - река Елшишка,землище на село Елшица, Община Панагюрище, Област Пазарджик

02.12.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,землище на  с.Мокрище,Община Пазарджик,Област   Пазарджик

02.12.2020
За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от  повърхностен воден обект - р. Тъжа,р. Бабска ,р. Дълбока и р. Светишка вада в землището на с.Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора 

01.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 36244.46.50,  с. Караджово, община Садово, област Пловдив

01.12.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 36244.43.15, с. Караджово, община Садово, област Пловдив