Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2021

29.01.2021 г.
29.01.2021 
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740053/23.11.2009г. последно изменени с решение №РР–1904/01.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - Отводнителен канал,село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

28.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Герена”, по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив

28.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Караорман”, на с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора

27.01.2021
За изменение и частично отнемане на Разрешително 01610361/26.01.2011г. за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-8,ПИ с идентификатор 55021.501.61 ,гр. Павел баня, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора

27.01.2021
За изменение и частично отнемане на Разрешително 31610072/22.07.2014г. за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-7,ПИ с идентификатор 55021.501.3123,гр. Павел баня, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора

27.01.2021
За изменение и частично отнемане на Разрешително 31610015/11.05.2011г. за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-7,ПИ № XIII, кв. 25 , гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора 

27.01.2021
За изменение и частично отнемане на Разрешително 31610100/23.05.2017г. за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-7,ПИ с идентификатор 65021.501.1276 , гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

27.01.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31520711/09.02.2017г. - ШК в местност „Кьосови грамади”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик

26.01.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31520747/29.05.2017г. - ТК в ПИ с идентификатор 46749.131.115 по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик

26.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Айдарица”, по КККР на с. Добровница, община Пазарджик, област Пазарджик

26.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 56784.536.1795, по КККР на гр. Пловдив

21.01.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Върбица, с. Еровете и с. Медевци , община Кирково, област Кърджали

21.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -ТК в ПИ с идентификатор 17960.11.18 по КККР на с. Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора

21.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Камоев гьол”, по КККР на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив

21.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Герена”, по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив

20.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Герена”,с. Марково, община Родопи, област Пловдив

20.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ШК в  местност „Козбен”, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

19.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1243 по КККР на гр. Пловдив

14.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 56784.539.496, по КККР на гр. Пловдив

13.01.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал, общинска публична собственост,град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив

13.01.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река.Каялийска, село Драгойново, Община Първомай, Област Пловдив

07.01.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -един ТК в местност „Бяла вода”, гр. Асеновград,  област Пловдив