Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2021

26.02.2021 г.
16.02.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере,общинска частна собственост,село Крепост, община Димитровград, област Хасково

26.02.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж "Чепино", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

26.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 55155.508.404, по КККР на гр. Пазарджик

25.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК, в ПИ с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора

23.02.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица (канал след изпускател на напоителен канал ГНК М1 „Ени Арк”), в землището на с. Цалапица,  община Родопи, област Пловдив

23.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК, в местност „Баткън”, по КККР на с. Царацово, община Марица, област Пловдив

23.02.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33150017/21.10.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в р.Сигмен, землище на град Карнобат, Община Карнобат, Област Бургас

23.02.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в дере в  землището на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково.

23.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - tТК в ПИ с идентификатор 55155.508.405, по КККР на гр. Пазарджик

18.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 68850.170.715 по КККР на град Стара Загора

18.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТК в 77270.78.32, местност "Беш бунар", по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

12.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Стопански двор”,  с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора

12.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 80793.19.11, по КККР на с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

10.02.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Тенесдере (Мугленска) и р. Чаирдере (Триградска),в землищата на с.Мугла, община Смолян и село Гьоврен, село Грохотно  и гр.Девин , община Девин, област Смолян

09.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 69874.144.97, с. Строево, община Марица, област Пловдив

09.02.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в отводнителен канал,  село Стряма, Община Раковски, Област Пловдив

08.02.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал,село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив

08.02.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530547/22.10.2019г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК3 в УПИ VI – за производствени и складови дейности с обслужващи звена, кв. 24 по плана на с. Домлян, община Карлово, област Пловдив 

03.02.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591353/26.05.2020г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 99088.11.60 , район Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив

03.02.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,КЕИ „К-19“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик  

03.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Анчов бунар”, по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

02.02.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, общинска частна собственост ,село Царацово, община Марица, област Пловдив

02.02.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК1 в ​местност „Лаута/Ракелица”, по КККР на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив