Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2021

29.03.2021 г.
30.03.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - Отводнителен канал,село Белащица, Община Родопи, Област Пловдив

29.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК в  ПИ с идентификатор 68850.502.530, град Стара Загора

29.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Арда в землището на гр. Рудозем, област Смолян

26.03.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Кошовица, село Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив

26.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в местност „Оризара”, по КККР на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив

25.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК в ПИ с идентификатор 56277.504.619 по КККР на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик

25.03.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж "Чепино",гр. Велинград, обл. Пазарджик

19.03.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал,село Марково, Община Родопи, Област Пловдив

19.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ 2157, кв. 118А , гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик

19.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения - един ТК в в поземлен имот 36124.52.114,с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик

15.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - един ТК в местност „Герена”, с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

15.03.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Джебелска, гр. Джебел, община Джебел, област Кърджали

15.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - р. Фотинска, село Фотиново, община Батак, област Пазарджик

11.03.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в р.Маданска, кв. Батанци, град Мадан, Община Мадан, Област Смолян 

11.03.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж "Чепино",гр. Велинград,обл. Пазарджик

11.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 87374.516.81 по КККР на гр. Ямбол 

05.03.2021
За изменение на Разрешително 31610123/20.06.2019г. за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж „Чепино“,гр. Велинград, област Пазарджик

05.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ШК в ПИ с идентификатор 18126.4.81, с. Гургулица, община Момчилград, област Кърджали

05.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в УПИ V, кв. 6 по ПУП на с. Роза, община Тунджа, област Ямбол

04.03.2021
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520813/12.06.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 78029.317.6 ,с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

04.03.2021
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,Хидравличен каптаж "Чепино",гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

02.03.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Даскалово – 1“,в землището на село Даскалово, община Черноочене, област Кърджали

01.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения - 4 броя каптирани естествени извора (КЕИ) - „Коджа дере“ 1; КЕИ „Коджа дере“ 2 ; „Коджа дере“ 3; КЕИ „Пръскалото“-в с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив 

01.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения -  ТК в ПИ с идентификатор 48948.78.197, с. Момино, община Раковски, област Пловдив

01.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца /ТК3а и ТК4а/,  на територията на ПИ с идентификатор 78080.29.77, местност „Блатото”, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

01.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения - ТК в поземлен имот 69818.81.18, с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив

01.03.2021
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Чепинска, в землището на гр. Рудозем, област Смолян