Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Април 2021

29.04.2021 г.
29.04.2021
29.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
21.04.2021
21.04.2021 20.04.2021
20.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
16.04.2021
16.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
14.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закна за водите) -  водно тяло (подземен воден обект), в което се предвижда водовземане в "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина"

14.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закна за водите) - водно тяло (подземен воден обект), в което се предвижда водовземане в "Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен"

14.04.2021
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Омуровска река горно течение, Новоселска река, Кашладере и село Съединение

08.04.2021
08.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.539.727, по КККР на гр. Пловдив

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Селската, с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Мустанова и река Малкия азмак, с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора.

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Козлецка, река Харманлийска и река Хасковска, община Хасково, област Хасково  

08.04.20231
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек,с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Лозенградска, река Арабаджийска и река Върбица, община Кирково, област Кърджали.

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска и Читак дере на територията на община Момчилград, област Кърджали

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, в землището на с. Долна Василица, община Костенец, област София

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Раковица (при вливането й в р. Марица), в землището на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, в землището на с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик

08.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик

06.04.2021
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31530440(стар 1097)/01.08.2002г- 4 броя тръбни кладенци на ПС „Марица“ , град Пловдив

06.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Два каптирани естествени извора (КЕИ 1 и КЕИ 2) и един шахтов кладенец (ШК-резервен),на ВС „Малък манастир”,с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Джебелска, в землището на с. Птичар, община Момчилград, област Кърджали

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Хасковска, в землището на с. Стамболийски, община Хасково, област Хасково 

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Върбица, в землището на с. Островец, община Кирково, област Кърджали

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Азмака, в землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект - река Марица, в землището на с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково 

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект- река Лозенградска, в землището на с. Лозенградци , община Кирково, област Кърджали

02.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, в землището на гр. Белово,  община Белово, област Пазарджик

02.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица в землището на гр. Белово,  община Белово, област Пазарджик

02.04.2021
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Яденица, в землището на гр. Белово,  община Белово, област Пазарджик

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Орта хан”, по КККР на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

02.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -  един ТК в местност „Касъм белю”, по КККР на с. Маноле, община Марица, област Пловдив

01.04.2021
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 2 броя ТК в ​УПИ III – петролна база, кв. 167 по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив