Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2022

29.08.2022 г.
29.08.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - Книжовник, представляващ ПИ с идентификатор 53936.51.355 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орлово, Община Хасково, Област Хасково, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ за обект: „Напояване на 1300 декара земеделски земи“, разположени в землището  на село  Книжовник и село Малево, Община Хасково, Област Хасково.

29.08.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - язовир „Сираково“, представляващ ПИ с идентификатор 68237.264.651 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спахиево, Община Минерални бани, Област Хасково.

29.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - четири броя тръбни кладенец, изградени на територията на:  ТК 1 в имот с идентификатор 48698.101.5  по КККР на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково, ТК 2 в имот с идентификатор 48698.99.3  по КККР на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково, ТК 3 в имот с идентификатор 48698.99.16  по КККР на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково, ТК 5 имот с идентификатор 39001.71.14  по КККР на с. Костур, община Свиленград, област Хасково.

29.08.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610039/06.07.2012г., изменено с решение № РР-2097/08.12.2014г - ПИ с идентификатор 10450.503.1165 и ПИ с идентификатор 10450.503.1167 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

29.08.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 03842.95.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Мирково, Област София.

29.08.2022
За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - язовир Мандра,представляваща ПИ с идентификатор 47055.504.418 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост и ПИ с идентификатор 15429.49.43 с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“,  частна собственост – обществени организации по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мандра, Община Хасково, Област Хасково.

22.08.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна представляваща ПИ с идентификатор 67653.934.296 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, Община Смолян, Област Смолян.

19.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 47295.17.219, местност „Герена”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

18.08.2022
За изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610035/11.08.2015г.  - Находище „Велинград-Чепино” - ПИ с идентификатор 10450.503.829 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик..


16.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите) - Находище „Велинград-Чепино”, Хидравличен каптаж "Чепино" в ПИ с идентификатор 10450.137.51 по КККР на гр. Велинград.

15.08.2022
За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - Хидровъзел „Яденица“ на р. Яденица.

08.08.2022
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тополница, представляваща ПИ с идентификатор 35571.1.447, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калугерово, Община Лесичово, Област Пазарджик.

05.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 47295.44.422, местност „Исака”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

04.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ с идентификатор 10450.502.108 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

02.08.2022
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 05462.46.128 по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Борино, Община Борино, Област Смолян.

02.08.2022
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70586.18.319, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора.