Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Януари 2014 към:

31.01.2014 г.
28-01-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност „Комсала”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Калояново – Индустриална зона гара Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив

24-01-2014
За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-С. Огняново – Местност „Долна Ада”, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр. Неделино, община Неделино, обл. Смолян 

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр. Неделино, община Неделино, обл. Смолян 

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-село Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-село Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-село Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик

23-1-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Девин, община Девин, област Смолян

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землище с. Грохотно; община Девин; област Смолян

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково

22-01-2014
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти- „Маюков алчак“, общ. “Марица”, обл. Пловдив 

21-01-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/ - землище на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив

16-01-2014
За изменение на Разрешително № 33740022/02.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-С.Царацово- местност “Друмът”, общ. “Марица”, обл. Пловдив

13-01-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Динк, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) - гр. Пловдив 

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) - с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) - с. Гелеменово, местност „Куру ирим”, община Пазарджик, област Пазарджик

10-01-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с.Старосел, общ.Хисаря

За изменение на Разрешително № 33740062/25.05.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обектис. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Карабунар – местност „Водниците”, общ. Септември, обл. Пазарджик

08-01-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Неделинска в землището на с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян

07-01-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-местността „Мъртавица“ в землището на с. Горна махала, община Калояново, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-местността „Арадишки шумак“ в землището на с. Каменица, община Мирково, област София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гара Калояново“ в землището на с. Калояново, община Калояново, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-от землището на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян

За изменение на Разрешително № 33140063/14.08.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-Река Тополовска