Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Март 2014 към:

31.03.2014 г.
31-03-2014
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Чорбаджийско общ. Кирково, обл. Кърджали

27-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-местност „Ормана”, гр. Ямбол, община Ямбол

26-03-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м. „Тузлите“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м. „Тайталийски герен“, с. Труд, община Марица, област Пловдив

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Септември ,общ. Септември, обл. Пазарджик 

25-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Землище гр. Любимец; община  Любимец; област Хасково

24-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-село Варвара, община Септември, област Пазарджик

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-. Септември , общ. Септември, обл. Пазарджик

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-4190 гр.  Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив 

21-03-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл.Хасково

20-03-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води,(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Труд, местност „Кошовете”, общ. Марица, обл. Пловдив
 
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност «Стара планина» в землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за вдите) Обявления за Месец Март 2014-кв. Пастуша, гр. Перущица, общ. Перущице, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност „Гиндев чифлик”) по КККР на с. Венец, община Карнобат, област Бургас

17-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян

За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-гр.Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

13-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с.Орлово, общ.Хасково,  обл. Хасково

12-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с.Пчелиново, общ. Гурково обл. Стара загора, с.Станчов хан,общ.Трявна, обл.Габрово

11-03-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-производствена дейност – производство на горива за газификация, в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив

10-03-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност «Стара планина» в землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

05-03-2014
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местността “Кара Солук” по плана за земеразделяне на  с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-на гр. Пазарджик

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-общ. Асеновград, обл. Пловдив

04-03-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Потока от гр. Съединение до устие; Воден обект – река Потока 

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-С. Стряма – местност „Шипа”,общ. Раковски, обл. Пловдив

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-Река  Марица