Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Май 2014 към:

31.05.2014 г.
31-05-2014
 

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност „Бунар Йолу” в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-„23-Дондуково“ в землището на с. Свежен, общ. Брезово, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/-м. „Кючук кория“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Дъбене, общ. Карлово, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Панагюрище
 
27-05-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-гр.Мадан, община Мадан, област Смолян
 
 

16-05-2014

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Нова Загора, кв. “Индустриален”,общ. Нова Загора, обл. Сливен 
12-05-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- р. Харманлийска и притоци до устие Воден обект: канал

11-05-2014
09-05-2014

08-05-2014
За изменение на разрешително № 33140108/22.07.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Панагюрище,общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

За изменение на разрешително № 33140108/22.07.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр.Златица,общ. Златица, обл. София

01-05-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Първенец, община Родопи, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) -землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив