Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Юни 2014 към:

26.06.2014 г.
26-06-2014
24-06-2014
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-в землището на град Златица, община Златица, област София

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен
 
18-06-2014

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
 
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-с. Костиево, местност „Дъбите”, общ. Марица, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора

За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с.Ковачево - местност „Тепе Тарла”, общ. Септември, обл. Пазарджик

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Телчарка, община Джебел, област Кърджали 
09-06-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води-(съгласно чл.75 от Закона за водите)-Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-Находище „Павел баня”, сондаж № Сз-7 в гр. Павел баня, община Павел Баня, област Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-землището на с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с. Кремен, Община Кирково, обл. Кърджали

За изменение на параметри в  Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект-с. Средногорци, община Мадан област Смолян
 
03-06-2014
За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Паничери, община Хисар, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Старосел, община Хисар, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Старо Железаре, община Хисар, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Красново, община Хисар, област Пловдив

02-06-2014

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землище на с.Зетьово, община Чирпан

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обектЗемлище с. Лозен, община Любимец
област Хасково


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с. Обручище, Община Гълъбово, обл. Стара загора

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/) на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-с. Калояново, общ. Калояново, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик