Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Юли 2014 към:

30.07.2014 г.
30-07-2014
За изменение на разрешително № 33710042/09.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с.Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол

За изменение на разрешително № 301011/30.08.2005г., последно продължено с решение № 291/13.05.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр.Чепеларе – кв.93, вдясно и под път ІІ-86, общ. Чепеларе, обл. Смолян

За изменение на разрешително № 33110102/22.07.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обектиС. Калугерово УПИ І - спортен, кв. 61,-общ. Лесичово, обл. Пазарджик
 
24-07-2014
За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пазарджик


За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-на с. Анево, община Сопот, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-на гр. Казанлък, община Казанлък, Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Студен кладенец, общ. Крумовград

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Казанлък, област Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик
 
23-07-2014
За изменение на разрешително № 0790/06.12.2002г., последно изменено с решение № 221/27.02.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с.Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив

За изменение на разрешително № 33140018/29.07.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив 

За изменение на разрешително № 33140037/27.11.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

За изменение на разрешително №33110107/14.12.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

За изменение на разрешително № 33120016/14.11.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Устрем, общ. Тополовград, обл.Хасково

За изменение на разрешително № 33140037/27.11.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Вранско, общ. Крумовград, обл. Кърджали

За изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-с. Подвис, и с.Лъка, общ. Смолян, обл. Смолян 
 

За изменение на разрешително № 300980/01.08.2005г., последно продължено с решение № 569/16.02.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен 

За изменение на разрешително № 300974/29.07.2005г., последно изменено с решение № 375/29.07.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с.Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен

14-07-2014
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Царацово, община Марица, област Пловдив
 
 
08-07-2014
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-землището на гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-регистри гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Царацово, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

За изменение на разрешително № 33120084/16.04.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

07-07-2014
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Павел баня, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр.Рудозем, община Рудозем област Смолян

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност „Белите дъбе” в землището на с. Малък Чардак, община Съединение, област Пловдив

04-07-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-област Смолян, землище на с.Широка лъка, община Смолян

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с.Гьоврен, община Девин, област Смолян 

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землище на с.Гьоврен, община Девин, област Смолян 

За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-гр. Смолян, община Смолян, област Смолян

03-07-2014

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-землището на гр. Сърница, общ. Велинград

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с.Ягодово – стопански двор, община Родопи, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с.Царацово, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-на с.Труд, община Марица, област Пловдив

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Петелово, общ. Черноочене, обл. Кърджали