Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Август 2014 към:

29.08.2014 г.
29-08-2014
28--08-2014
 
 
 
27-08-2014 26-08-2014
23-08-2014
За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местност „Долна ада” в землището на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик

21-08-2014
За издаване  на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-с. Славянци – местност „Орешака”, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Долно Ботево, общ. Стамболово, обл. Хасково

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

19-08-2014

За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Блатница, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Мътеница, община Хисаря, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) местност „Азмака”, землище на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-с. Хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
 

12-08-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр. Харманли, община Харманли, област Хасково

за издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на с. Белащица, местност „Тировете”, община Родопи, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Ямбол.

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Ямбол, местност „Чатал могила”, община Ямбол, област Ямбол

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Малево, местност „Котлите”, община Чепеларе, област Смолян.
 
08-08-2014
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землище с. Варвара; община Септември; област Пазарджик

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр.Джебел, община Джебел, област Кърджали
 
06-08-2014
За изменение на  разрешително №33120018/17.02.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Девин – местност „Водата“,общ. Девин, обл. Смолян

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив 

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)- м-т „Дървен мост“ в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Панагюрище

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с.  Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр.Пещера, мест. “Църнево”, общ. Пещера, обл. Пазарджик
 
01-08-2014
За изменение на разрешително № 33110022/23.05.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали