Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Септември 2014 към:

30.09.2014 г.
30-09-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, землището на с. Крум , общ. Димитровград.

За изменение на Разрешително № 33710034/10.08.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с. Бенковски, общ. “Марица”, обл. Пловдив.

За изменение на разрешително № 33150004/01.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

За продължаване на разрешително № 33120015/30.10.2008г за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти гр. Момчилград – местност “Тебедже алтъ”,общ. Момчилград, обл. Кърджали.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с.Белозем – ПИ 065008, общ. Раковски, обл. Пловдив.

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите), територията на поземлен имот с идентификатор 56784.536.83 по КККР на гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с. Труд, община Марица, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите, на територията на ПИ с идентификатор 21052.1012.38 по КККР на гр. Димитровград.

26-09-2014
За продължаване на разрешително № 301083/01.11.2005г., последно продължено с решение № 439/29.10.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти гр. Челопеч – местност „Чърквишка река”, общ. Челопеч, обл. София

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

За изменение на разрешително № 33110085/04.08.2009г.  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с. Равнища, общ. Мадан, обл. Смолян

За изменение на разрешително № 33110027/25.06.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с. Горна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/ гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен
 
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/ землището на с. Динк, общ. Марица, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/) с. Труд, община Марица, област Пловдив

23-09-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с. Триград, община Девин, област Смолян.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) с. Търничене, община Павел баня, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект гр. Калофер, общ. Карлово, обл. Пловдив.

11-09-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-землище на с.Черноземен, землище на с.Долна махала, община Калояново, област Пловдив

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Сливен, кв. „Ново село – изток”, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) землището на с. Йончово, община Черноочене, област Кърджали

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Сливен, кв. „Република”, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-на гр. Сливен, кв. „Даме Груев”, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов”, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-местен път, кв. „Промишлена зона”, по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-град Белово, община Белово, област Пазарджик

09-09-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с.Борино, община Борино, област Смолян

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-намиращи се на територията на ДГС-Лясково, общ. Девин, обл. Смолян

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Златоград, община Златоград, област Смолян

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Браниполе, местност „Анчов бунар, община Родопи, област Пловдив

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Богданица, местност „Джамията”, община Садово, област Пловдив

06-09-2014
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект--с.Куртово Конаре, община Стамболийски, гр.Перущица, община Перущица, област Пловдив

01-09-2014
За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения /съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите/-гр. Кричим – I-ва промишлена зона, общ. Кричим, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане  на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-землището на с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване-гр.Смолян, община Смолян, област Смолян

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект землище на с.Загорско-община Момчилград, област Кърджали