Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Декември 2014 към:

15.12.2014 г.
15.12.2014

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Дедец, община Кирково, област Кърждали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с.Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Пряпорец; община Стара Загора;
област Стара Загора.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Островец, Община Кирково,
Област Кърджали.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Крилатица, Община Кирково,
Област Кърджали.


За изменение на разрешително № 33720011/28.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Триград – местност „Хорлог”, общ. Девин, обл. Смолян.

За изменение на разрешително № 33120072/05.10.2005г., продължено с решение № РР-1799/14.10.2013г.за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Здравец, общ. Лъки, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, село Стремци, община Кърджали, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с. Бузовград, общ. Казанлък, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с.Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), кв.9 по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с. Куртово Конаре, общ.
Стамболийски, обл. Пловдив.


За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с. Хрищене, община Стара Загора, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), с. Йоаким Груево, община
Стамболийски, област Пловдив.


За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, град Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Устина, община Родопи, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Беден, община Девин, област Смолян.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с. Смилян, община Смолян, област Смолян.