Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Януари 2015 към:

07.01.2015 г.
07.01.2015г.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, с.Островец, община Кирково, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землища с. Загорско, с. Птичар, с. Върхари, с.Балабаново, Община Момчилград, Област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, землището на с. Маджерито, община Стара Загора, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землища с. Априлци, с. Орлица, с. Кирково, с. Домище, с.Островец Община Кирково област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване, с.Стамболийски, община Хасково, област Хасково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землището на с. Голям Чардак, община Съединение, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землището на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик.