Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Февруари 2015 към:

17.02.2015 г.
17.02.2015г.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, село Мургово, община Кърджали, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землището на гр. Смолян, Община
Смолян, Област Смолян.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землище село Перперек,община Кърджали, област Кърджали.

За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землище село Горна Крепост община Кърджали, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землището на с. Венец, община Карнобад, област Бургас.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Гьоврен, общ. Девин.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Гьоврен, общ. Девин.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Гьоврен, общ. Девин.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Гьоврен, общ. Девин.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Землище село Чифлик, община Кърджали, област Кърджали.


04.02.2015г.

За изменение на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Ягода , общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, село Драгиново, община Велинград,
област Пазарджик.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Мандра, с. Орлово, с. Войводово, с.Стамболийски, община Хасково, Област Хасково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Ястребово, община Опан, Област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Черногорово, община Димитровград, Област Хасково.

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Кочево, общ. Садово, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Лозен, община Септември, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води, село Бенковски, Община Марица, Област
Пловдив.


За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с.Семчиново и с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Малко
Градище, община Любимец, област Хасково.


За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Войсил, община Марица, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, с. Брягово, община Първомай, област Пловдив.

За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с. Петрич, община Златица, област София.

За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, село Тъжа, община Павел баня област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване, с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване, с. Черногорово община Димитровград, област Хасково.

За издаване на Разрешително за водовземане и ползване, с. Коларово община Раднево, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води, гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик.