Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Май 2015

25.05.2015 г.
25.05.2015г.

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Окоп, община Тубджа, област Ямбол.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив.

За продължаване срока на действие на разрешително, с. Зимница, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.

За продължаване срока на действие на разрешително, с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян.

За продължаване срока на действие на разрешително, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За продължаване срока на действие на разрешително, с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, С. Ясеново, Община Казанлък, област Стара Загора.

21.05.2015г.

За промяна на разрешително за водовземане на подземни води, с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.18.05.2015г.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр.Белово, община Белово, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Кв. Долни воден, Община Асеновград.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Карлово, местност „Синджи бунар”, община
Карлово, област Пловдив.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Кв. Горни воден, Община Асеновград.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

За изменение на разрешително, с. Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик.

За продължаване на разрешително, с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За изменение на разрешително, С .Радиново, общ.Марица, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Дрангово, общ. Кирково-държавен горски фонд.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Землища- село Илийско, село Рогозари, община Джебел, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Дрангово, общ. Кирково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землища- село Лозенградци, село Орлица, село Домище, село Първица, село Върбен, село Кърчовско, Община Кирково, Област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землища- с. Добровница, с.Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Осина, община Сатовча, област Благоевград.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, с. Орехово -държавен горски фонд.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, гр. Пловдив.

За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, гр.Велинград,
община Велинград, област Пазарджик.