Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Юли 2015 към:

30.07.2015 г.
30.07.2015г.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Землище гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

24.07.2015г.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, С. Мугла, общ. Смолян, обл. Смолян.

За изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, село Пресека, Община Кирково, област Кърджали.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр.
Долна баня, общ. Долна баня, обл. София.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр. Пазарджик, Община Пазарджик Област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с.Троян, Община Симеоновград, област Хасково.


16.07.2015г.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Маноле и с. Манолско Конаре, общ. „Марица”, обл. Пловдив.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с. Преславец, Община Харманли, област Хасково.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, град Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково.


За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с е л о В р а н с к о, община К р у м о в г р а д , област К ъ р д ж а л и.

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, с. Катуница – кв. 20, УПИ ІІІ, общ. Садово, обл. Пловдив.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Землище гр. Свиленград, Община Свиленград, област Хасково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землище гр. Любимец, Община Свиленград, област Хасково.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Град Сливен, община Сливен, област Сливен.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, землище с. Юлиево, ОбщинаМъглиж, област Стара Загора.

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, гр. Пловдив, община Плровдив, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, землището на с. Бояджик, общ. Тунджа.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, землището на с. Тулово, общ. Мъглиж.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр.
Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.


За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Калековец, община Марица, област Пловдив.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Казанлък, община Казанлък, област
Стара Загора.


За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с. Бял извор, общ. Ардино.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Ново село, община Стамболийски,
област Пловдив.


За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, с. Братаница, община, Пазарджик, област Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, гр. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, гр.
Долна баня, общ. Долна баня, обл. София.


За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с.Ягодина, община Борино, област Смолян.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.