Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2015

26.08.2015 г.
31.08.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-по плана на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-плана на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-гр. Пазарджик.


 
26.08.2015
 


За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-град Раковски, община Раковски, област Пловдив

За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-град Пловдив)


21.08.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-с. Петрич, Община Златица, област София

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Регулационни граници на гр. Мадан

19.08.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/) - м-т „Бакаджик” в землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

17.08.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-гр. Мадан

За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

14.08.2015

12.08.15

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)-с. Калековец, община Марица, област Пловдив

Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-община Панагюрище, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Труд, община Марица, област Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-на с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м-т „Тировете” в землището на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м-т „Виткова ливада” в землището на с. Главатар, общ. Калояново, обл. Пловдив
 
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м-т „Геренча” в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/-гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

06.08.15

05.08.15

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

03.08.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Местност, административно единица-село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив