Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2015

30.09.2015 г.
30.09.2015
За издаване на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в дере, поречие на р.Марица,гр.Хасково, Община Хасково, Област Хасково28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Сондаж № 6ВКП „Вельова баня”, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

28.09.2015г.
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местността „Кораба” в землището на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в УПИ IV от кв. 7 ПЗ „Север”,гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас

28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в ПИ с идентификатор 49494.667.295,гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора

28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите-в ПИ с идентификатор 99087.17.41 в Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив

28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в местността „Иллюка”, землище гр. Смолян


28.09.2015г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- в ПИ с идентификатор 56784.505.180,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив


23.09.2015г.
(Повторно обявяване поради възникнала техническа грешка)За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково.


17.09.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект -  р. Марица,гр. Свиленград,  Община Свиленград,Област Хасково


17.09.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект -  р. Марица,гр. Свиленград,  Община Свиленград,Област Хасково
17.09.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения - в имот с номер 000376, в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик


17.09.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-местност „Сунгурлука”, в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик


17.09.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Якуба”, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

14.09.2015
За изменение на  разрешително № 33150018/18.12.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-град Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора

11.09.2015
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект-с. Гьоврен, Община Девин, Област Смолян

За изменение на параметрите в  Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез съществуващи съоръжения-община Лъки, област Пловдив

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Община Черноочене, област Кърджали

За изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Община Харманли, област Хасково

За продължаване срока на действие на  разрешително № 0935/13.05.2003г. изменено и удължено на 12.06.2006г., последно продължено с решение № 540/09.01.2009г.  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-село Венец, Община Карнобат, Област Бургас

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м-т „Енечето” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив


09.09.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол

08.09.2015
07.09.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-гр. Пловдив


04.09.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-С. Момково, Община Свиленград, област Хасково

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-м-т „Дъртата кория” в землището на с. Ястребово, общ. Опан, обл. Стара Загора

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/)-гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора
 
 
02.09.2015

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)-с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-С. Кирково землищна граница с. Домище и с. Кирково

01.09.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)-гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл.75 от Закона за водите)-с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив