Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2015

15.10.2015 г.
15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в поземлен имот с идентификатор 20465.506.3 ,гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местност „Летището”, в землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местност „Могилите”, в землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите-в УПИ-54, 55, 57, 859, 908, 926, 927, 934-производствена и складова дейност, кв.17 по ПУП на с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите-имот с идентификатор 56784.523.902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-ПИ с идентификатор 55155.504.490, по КККР на гр. Пазарджик.

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-ПИ с идентификатор 77195.208.35, по КККР на гр. Хасково.

15.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект-река Луда Яна,гр. Панагюрище,бщина Панагюрище,област Пазарджик

14.10.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в отводнителен канал, с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив

14.10.2015
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води- в УПИ ХІХ и УПИ ХХVІІІ, кв.11 ,Промишлена зона на град Сливен

14.10.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води-ПИ с идентификатор 39918.501.496,с. Крислово, община Марица

14.10.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води-в УПИ с отреждане-парк, кв.66 ,гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

14.10.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води-ПИ с идентификатор 56784.526.220,гр. Пловдив

14.10.2015
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води-в имот 010050  в землището на с. Мъдрино, общ. Карнобат, обл. Бургас.

14.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в УПИ I за складово-производствени дейности, кв. 6,с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив

14.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите-в ПИ с идентификатор 39921.130.725, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

09.10.2015
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води-имот 020103, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

09.10.2015
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води-местност „Отеака”, в землището на с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София

09.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез   съществуващи водовземни съоръжения-м-т „Чатал могила”, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол


09.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез   нови водовземни съоръжения-м-т „Конарника” в землището на с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик


09.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в  местност „Кютуклука”,с. Борика, община Ихтиман, област София

09.10.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в река Стара река /Костенецка река/,село Костенец, Община Костенец, Област Софийска

09.10.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-нов стоманобетонов мост над река Първенецка в междугарието Тодор Каблешков – Пловдив

07.10.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-местност „Гарваница”,с. Труд, община Марица, област Пловдив
01.10.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-дере „Селското дере”,с. Павелско, Община Чепеларе, област Смолян