Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември

19.11.2015 г.
 19.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Тунджа,гр.Ямбол

19.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере,гр.Хасково

19.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере Потока,гр. Пирдоп, Община Пирдоп, Област Софийска

19.11.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,Землище с. Синитово и Землище с.Мирянци,  Община Пазарджик, област Пазарджик

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Долен чакъл”, землище на с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.540.1338 ,гр. Пловдив

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- в имот № 101165, в землището на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ V-157, кв. 25 ,с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 73122.18.13 ,с. Трилистник, община Марица, област Пловдив

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.503.914 , гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

19.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - ПИ  364а,с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

16.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ с идентификатор 68850.150.914,гр. Стара Загора

16.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.505.1033 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

13.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - Поземлен имот с идентификатор 67338.536.12 ,гр. Сливен

13.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в поземлен имот с идентификатор 00702.23.432 ,гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

13.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.8.74 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик


13.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - м-т „Ламбурките” в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

13.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в УПИ № VII 3018, кв. 608,гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

13.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в Богдановска река /Къшладере/,село Богдан, община Карлово, област Пловдив

13.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в Циганско дере,село Енчец, община Кърджали, област Кърджали

13.11.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-микроязовир в м. "Бозалък търла" с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив

09.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите-в имот с номер 000373 в землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

09.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект-река Магарешки дол (Хайдушки дол),с.Змеица ,община Доспат и  с.Борино,община Борино,Област Смолян

09.11.2015
За изменение на параметрите в  Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез съществуващи  съоръжения-река Златарско дере,гр.Смолян,Община Смолян , област Смолян

05.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в р.Върбица,гр.Момчилград, Община Момчилград, Област Кърджали

05.11.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в р.Малка Арда,с.Оряховец, Община Баните, Област Смолян

05.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-местност „Дервен баир”,с. Хрищени,община Стара Загора, област Стара Загора

05.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-ПИ с идентификатор 55155.502.1756 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

05.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - имот с идентификатор 62075.800.37 и 62075.800.38,гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив

03.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - имот с идентификатор 63839.37.22,с. Бенковски, общ. Марица

03.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - имот с идентификатор 56784.527.79 ,гр. Пловдив

03.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - поземлен имот с идентификатор 68850.518.533,гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

03.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - м. „Кабата” ,с. Врата, общ. Асеновград, обл. Пловдив

03.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - УПИ I-509 за ловна хижа, кв. Адата ,гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

03.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от
повърхностен воден обект-река Кастракли,с.Борино,Община Борино,Област Смолян


02.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води- м-т „Терс дере” в землището на с. Клокотница, общ. Хасково, обл. Хасково

02.11.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води-ПИ с идентификатор 68850.75.244  гр. Стара Загора

02.11.2015
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект-река Мочурица,с. Маленово и с. Палаузово , Община Стралджа, Област Ямбол