Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2016

22.01.2016 г.
22.01.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - Поземлен имот 56784.522.611 ,гр. Пловдив

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Каратопрак” в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 69660.501.2355 ,гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 73225.101.353 , с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ  56784.536.940 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот 68850.515.328 ,гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в  имот 68850.522.801 ,гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в  имот 00702.505.78 ,гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

22.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Два тръбни кладенеца разположени на територията на ПИ 49494.46.134 ,гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в имот 000373 в землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 77181.15.590 ,гр. Харманли, община Харманли, област Хасково

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 56784.508.694 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в УПИ XI-1378, кв. 81, гр. Симеоновград, община Симеоновград,  област Хасково

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Алчака” в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

18.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в И с идентификатор 69660.501.4520 ,гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

18.01.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р. Марица,град Белово, Община Белово, Област Пазарджик

18.01.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир"Крумовски",с.Езеро,община Нова Загора,област Сливен

15.01.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- р. Боринска,с. Борино,  Община Борино,Област Смолян

12.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в 36498.503.2706 , гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

12.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 37507.201.374, с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора

12.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - безимено дере, десен приток на река Буйновска,землище с.Ягодина ,Община Борино,Област Смолян

07.01.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Девин”,гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян.

07.01.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград - Лъджене”,гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

07.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 55155.502.1850 по КККР на гр. Пазарджик.

07.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 56784.506.1360,гр. Пловдив.

07.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Белнере”, в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

07.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в имот № 000717 в землището на с. Варвара -държавен горски фонд

07.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 35300.502.390,с. Калековец, община Марица, област Пловдив

06.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Улищица,село Конаре,община Гурково, област Стара Загора и град Твърдица ,Община Твърдица, област Сливен

05.01.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград - Чепино”,гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

05.01.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в имот 21052.1007.111 ,гр. Димитровград

05.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в имот 17806.1.1, с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив 

05.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Османова могила” в землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

04.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 68850.522.801 ,гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора

04.01.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Кайладжа” в землището на с. Въгларово, община Хасково, област Хасково