НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

21-22 май 2012

Резултати на Международната конференция проведене през май 2012

В резултат на изнесените презентации повече от 100 участници от 10 страни имаха възможността да споделят опита на България, Франция, Гърция, Турция, Румъния, Молдова и Беларус. По време на включените в дневния ред дискусии по работни групи и интерактивни сесии бяха обсъдени и практиките в управлението на водите в Украйна, Чехия, Руската федерация.
 

 
 
 
 

 
Доклад с резултати от Международната конференция "Управление на водите в Централна и Източна Европа: проблеми и предизвикателства
Резултати от конференцията EN

Информация за Международна конференция на тема: „Управление на водите в Централна и Източна Европа: проблеми и предизвикателства”


 Министерство на околната среда и водите съвместно с Басейнова дирекция-Пловдив, организират Международна конференция на тема: „Управление на водите в Централна и Източна Европа: проблеми и предизвикателства”
Събитието ще се проведе на 21-22 май 2012 г. в София.
Конференцията, която ще се проведе на 21 и 22 май в София, e съпътстващо събитие на Европейската „Зелена седмица”, организирана от Главна дирекция „Околна среда” на Европейската комисия. Фокусът тази година е водата, като един от най-ценните ресурси за продължаване на живота на планетата-http://www.greenweek-2012.eu/ 
Участие в нея ще вземат експерти, които са ангажирани с дейности, свързани с управлението на водите в Централна и Източна Европа и Балканите, членове на Мрежата на басейновите организации в Централна и Източна Европа (CEENBO), както и български специалисти.
Форумът има за цел да даде възможност на участниците да споделят информация и опит за прилагане на европейското законодателство и мерките за неговото успешно прилагане, стратегии и добри практики по отношение на проблемите със засушаването, недостига на вода и наводненията. Експертите ще могат да дебатират и търсят решения, как по устойчив начин да се съвместяват политиките за енергията от възобновяеми източници и защитата на свързаните с водата екосистеми.
Конференцията се провежда в годината, когато Басейновите дирекции за управление на водите в България и Мрежата на басейновите организации в Централна и Източна Европа (CEENBO), чийто президент е Директорът на БД-Пловдив Атанаска Тунтова ще отбележат своята десетгодишнина от създаването си.

Документи за изтегляне:

Връзка с организаторите:

Басейнова дирекция за управление на водите-държавна администрация
Председателството на CEENBO - Мрежа на Басейновите организации в Централна и Източна Европа

България
4000 Пловдив
26,Ул."Булаир", 26

Мария Бабукчиева
Началник отдел "Планове за управление на водите"
Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив
Phone: (+359 32) 60 47 50;  Mobile: (+359) 887 939547
E-mail: mbabukchieva@abv.bg

Милослава Михайлова
Главен експерт в отдел "Планове за управление на водите"
Басейнова дирекция за управление на водите-Пловдив
Телефон (+359 32) 60 47 51
bd_plovdiv_events@abv.bg