Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Тунджа

Проект на Райони със значителен потенциален риск от наводнения
 
Басейна на река Тунджа - Вариант I


 
№ по ред Речен басейн Код на РЗПРН Име на РЗПРН Вариант Общ риск на района Площ - кв. км Територии по поречието на река: По-големи населени места, които попадат в района
1 Тунджа ASPFR_TU_01 р.Тунджа-Елхово 1 и 2 висок риск 26.35 р.Тунджа гр. Елхово
2 Тунджа ASPFR_TU_02 р.Тунджа-Ямбол 1 и 2 висок риск 782.37 р.Тунджа гр. Ямбол, гр. Сливен, с. Самуилово, с. Тополчане, с. Тенево
3 Тунджа ASPFR_TU_03 р.Мочурица 1 и 2 висок риск 508.02 р.Мочурица гр. Карнобат, гр. Стралджа, с. Зимница
4 Тунджа ASPFR_TU_04 р.Тунджа-Копринка-Жребчево 1 и 2 висок риск 439.23 р.Тунджа гр. Казанлък, гр. Мъглиж, с. Ягода, гр. Гурково, гр. Николаево
5 Тунджа ASPFR_TU_05 р.Тунджа-Калофер 1 и 2 висок риск 121.51 р.Тунджа гр. Калофер, гр. Павел баня

Към обосновката