ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПУРБ 2010-2015

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район(в процес на утвърждаване)
 ПУРБ е изготвен с помоща на проект “Разработване на планове за управление на речните басейни”, приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 година, финасирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране    
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ПО ОПОС "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ", ИЗПОЛЗВАНИ В ПЛАНА ЗА ПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 
Документи за изтегляне Размер Тип
Подходи и методологиии за разработване на ПУРБ на ИБР 4 Mb pdf
 
Съдържание на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район /избери съответния том/
 
   
Заповед за утвърждаване на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район -No РД-292 /22.03.2010 

Становище по екологична оценка - No 5-2/2009

За изтегляне по томове: TOM I - TOM IITOM III TOM IV TOM V
За изтегляне на целия План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район