ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Срещи за изпълнение на мерките

Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 с ВиК операторите, гр.Пловдив
Среща с представители на ВиК операторите, работещи на територията на Източнобеломорски район
Дата: 10.04.2012 г. от 13.00 часа
Място: сградата на Областна администрация гр. Пловдив. Регистрация за срещата – 12.30-13.00 часа.
Документи за изтегляне Размер Тип
Списък с присъстващи на срещата 2 Mb pdf
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките 1 Mb pdf
Протокол от срещата 3 Mb pdf
 
Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 , гр.Пазарджик
 СРЕЩА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ПАЗАРДЖИК И СОФИЯ - 
басейна на река Марица – горно течение 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПУРБ НА ИБР
20.03.2012г., гр. Пазарджик, Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик
Документи за изтегляне Размер Тип
Дневен ред 84 Kb msword
Списък с поканените институции 92 Kb pdf
Анкета за напредъка на мерките за изграждане на канализация и ПСОВ 38 Kb vnd.ms-e
Регистрационна форма 92 Kb msword
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките 2 Mb pdf
Протокол от срещата 3 Mb pdf
Списък с присъстващи на срещата 4 Mb pdf
 
Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 , гр.Пловдив
 СРЕЩА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ И СМОЛЯН - 
басейна на река Марица – средно течение 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПУРБ НА ИБР
09.03.2012г., гр.Пловдив, Зала на Областна администрация
Документи за изтегляне Размер Тип
Дневен ред b  
Списък с поканените институции 35 Kb pdf
Регистрационна форма 92 Kb msword
Анкета за напредъка на мерките за изграждане на канализация и ПСОВ 46 Kb vnd.ms-e
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките 2 Mb pdf
Таблица за информация от общините във връзка с ЕО 33 Kb vnd.ms-e
Презентация за мерките свързани с подземни води 405 Kb pdf
Протокол от срещата 3 Mb pdf
Списък с присъстващи на срещата 2 Mb pdf
 
Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 , гр.Хасково
 СРЕЩА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ХАСКОВО И СТАРА ЗАГОРА - 
басейна на река Марица – долно течение 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПУРБ НА ИБР
29.02.2012г., гр. Хасково, Зала на Областна управа
Документи за изтегляне Размер Тип
Дневен ред 84 Kb msword
Списък с поканените институции 34 Kb pdf
Анкета 57 Kb vnd.ms-e
Регистрационна форма 92 Kb msword
Списък с присъстващи на срещата 3 Mb pdf
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките, долно течение на Марица 2 Mb pdf
Протокол от срещата 2 Mb pdf
Презентация за мерките свързани с биоразнообразието 541 Kb pdf
 
Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 , гр.Сливен
 СРЕЩА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТИТЕ СЛИВЕН, ЯМБОЛ, СТ.ЗАГОРА И БУРГАС -
басейна на река Тунджа
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПУРБ НА ИБР
22.02.2012г., гр. Сливен, Зала на Областна администрация
Документи за изтегляне Размер Тип
Дневен ред 83 Kb msword
Регистрационна форма 92 Kb msword
Анкета за напредъка на мерките за изграждане на канализация и ПСОВ 51 Kb vnd.ms-e
Списък с поканените институции 35 Kb pdf
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките 1 Mb pdf
Списък с присъстващи на срещата 3 Mb pdf
Презентация за мерките свързани с биоразнообразието 3 Mb pdf
Презентация за мерките свързани с подземни води 397 Kb pdf
Протокол от срещата 3 Mb pdf
 
Среща за изпълнение на мерките в ПУРБ 2012 , гр.Кърджали
 СРЕЩА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТИТЕ КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН - 
басейна на река Арда 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПУРБ НА ИБР
15.02.2012г., гр. Кърджали, Зала на Областна администрация
Документи за изтегляне Размер Тип
Дневен ред 74 Kb pdf
Регистрационна форма 92 Kb msword
Писмо на Зам. министъра на ОСВ 217 Kb pdf
Анкета за напредъка на мерките за изграждане на канализация и ПСОВ 29 Kb vnd.ms-e
Списък с поканените институции 34 Kb pdf
Презентация за задълженията и етапа на изпълнение на мерките 1 Mb pdf
Списък с присъстващи на срещата 3 Mb pdf
Протокол от срещата