ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Kачеството на питейните води и водите за къпане

Качество на питейните водиСъстоянието на повърхностните водни тела се определя в зависимост от категоризацията на водоизточниците, извършена по Наредба № 12 / 2002 г. към Закона за водите. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират в три категории в зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като А1 е за най-доброто качество. В програмата за мониторинг са включени водоизточниците, в които се регистрират съществени отклонения (кат.А3 и извън категориите) и носят риск от влошаване качеството на питейните води, осигурявани от тези водоизточници. Оценката на състоянието на зонито за защита се извършва в съответствие с резултатите за качеството на питейните води, предоставени от Министерство на здравеопазването. За ИБР данните от провеждания мониторинг на питейните води показват липса на отклонения по показателите, свързани със състоянието на водоизточниците. Единственото отклонение, което се докладва е по показателя „органолептика”, който е пряко свързан със състоянието на водопроводната мрежа и пречистването на питейните води. По тази причина състоянието на зоните за защита по Директивата за питейните води е определено като добро.
 
Документи за изтегляне:

Състояние на питейните повърхностни водни тела – таблица

Състояние на питейните повърхностни водни тела – карта

Състояние на питейните подземни водни тела – таблица

Състояние на питейните подземни водни тела – карта
 

Качество на водите за къпане


Съгласно Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане оценката на зоните за къпане се извършва по микробиологични показатели.
Състоянието на зоните се оценя в 4 категории: лошо, незадоволително, добро и отлично.
По данни от проведения мониторинг през 2014 г. и на предходните три сезона в учредените зони за къпане в акваторията на яз. Кърджали и яз. Студен кладенец не са констатирани отклонения от определените стандарти и състоянието е определено като «отлично».
 
 
Резултати от мониторинга на зоните за къпане в ИБР за 2014 година
 
Наименование и местоположение на пункта         Код на пункта Код на ПВТ Състояние
1 Язовир Кърджали – Плаж 2 (с. Главатарци) BG4251615000009002 BG3AR570L021 отлично
2 Язовир Кърджали – Плаж 1 (с. Брош) BG4251606567009001 BG3AR570L021 отлично
3 Язовир Студен Кладенец (с. Гняздово) BG4251615268009003 BG3AR350L010 отлично