ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Предварителна оценка на риска от наводнения

Предварителна оценка на риска от наводнения
 
     
Натисни върху изображението за достъп до геобазирана информация за ИБР-НАВОДНЕНИЯ
За изтегляне на въпросника за анкетиране на институциите натиснете тук         
 
  

Използвани съкращения 

Раздел 1. Въведение - Цели и законови основания
Раздел 2. Отговорности и компетентни органи и институционален анализ
Раздел 3. Резюме на предварителната оценка за района за басейново
управление (кратка информация и карти с основни резултати)

Раздел 4. Методология и данни
Раздел 5. Предварителна оценка на риска от наводнения
                5.1. Предварителна оценка на риска от наводнения в ИБР                      
                5.2. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Арда
                5.3. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Тунджа
                5.4. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Марица
                5.5. Предварителна оценка на риска от наводнения в басейна на р.Бяла
Раздел 6. Информиране на обществеността и консултации
Раздел 7. Трансгранична координация
Раздел 8. Следващи стъпки
 

Приложения

            1. Източници на информация
            2. Карти - характеристика на района
            3. Карти - значими минали наводнения
            4. Карти - потенциални бъдещи наводнения             
            5. Карти - потенциални последици от минали наводнения
            6. Използвани методологии
            7. Снимков материал на минали наводнения
            8. Таблични приложения
 
Информация за разработване на предварителна оценка на риска от наводнения
 
 
Директива
 
Документи за изтегляне
 
Размер Тип
Директива за оценка на риска от наводнения BG 104 Kb pdf
Директива за оценка на риска от наводнения ENG 74 Kb pdf
 
Предварителна оценка на риска - Методика
 
Част-А -Предварителна работа
Част-Б-Методични указания за Предварителна оценка от риска на наоднения
Част-Б-Методически указания за Предварителна оценка от риска на наводнения /Съкратен алгоритъм/
 
 
 
Анкети
 
Документи за изтегляне
 
Размер Тип
Въпросник за анкетиране на общините 266 Kb pdf
Анкети 2 Mb x-zip-co
Упътване за редактиране на текст във формат PDF 435 Kb msword
Упътване за използване на програма Google Earth 593 Kb pdf
Писмо до общини 112 Kb pdf
Въпросник за анкетиране на институции 262 Kb pdf
Писмо до клонове на НС 95 Kb msword
Писмо до областните управители 92 Kb msword
Писмо до "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" 92 Kb msword
Писмо до ВиК дружества 92 Kb msword