ПУРН

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Марица

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Марица
 
 
Списък с райони със значителен потенциален риск от наводнения
Картите за даден район са архивирани в един файл, който може да бъде изтеглен, като се посочи съответния код в първата колона
РЗПРН код
Име на РЗПРН Дължина
км
Реки във водосбора Области Общини По-големи населени места, които попадат в РЗПРН
Марица - граница 121 р. Марица, р. Каламица, р. Ченгенедере, р. Лефченска, р. Голяма река, р. Селска река, р. Бисерска Хасково Свиленград, Харманли, Любимец, Симеоновград гр. Свиленград, гр. Любимец, гр. Харманли
Харманлийска река 74 р. Харманлийска, р. Хасковска река, Узунджовска река Хасково Хасково, Харманли гр. Хасково
Сазлийка 75 р. Сазлийка, р. Соколица, р. Гюргеченска река, р. Блатница, р. Мусачка река Хасково, Стара Загора Симеоновград, Гълъбово, Раднево гр. Симеоновград, гр. Гълъбово, гр. Раднево
Марица - Димитровград 59 р. Марица Хасково, Стара Загора, Пловдив Хасково, Димитровград, Чирпан, Първомай гр. Димитровград
Марица - Пловдив 114 р. Марица, р. Първенецка, р. Стряма Пловдив, Стара Загора Братя Даскалови, Първомай, Садово, Раковски, Марица, Родопи, Пловдив гр. Пловдив
Мечка 20 р. Мечка, р. Чинардере Пловдив Първомай гр. Първомай
Марица - Пазарджик 105 р. Марица, р. Яденица, р. Елшишка Пловдив, Пазарджик, София Родопи, Стамболийски, Пазарджик, Септември, Белово, Костенец гр. Стамболийски, гр. Пазарджик, гр. Белово, гр. Костенец
Стряма 13 р. Стряма, р. Пикла Пловдив Калояново с. Дълго поле, с. Ръжево конаре
Чепеларска - Чепеларе 7 р. Чепеларска, р. Сивковска Смолян Чепеларе гр. Чепеларе
Потока - Съединение 22 р. Потока Пловдив Съединение, Марица, Родопи гр. Съединение
Въча - Кричим 7 р. Въча Пловдив Кричим, Перущица гр. Кричим
Девинска - Девин 4 р. Девинска, Смолян Девин гр. Девин
Стара река - Пещера 30 р. Стара река Пазарджик, Пловдив Пещера, Брацигово, Кричим, Стамболийски, Пазарджик гр. Пещера, гр. Кричим, с. Ново село
Стара река - Батак 5 р. Стара река, р. Карлъшка река Пазарджик Батак гр. Батак
Тополница - устие 29 р. Тополница Пазарджик Лесичово, Пазарджик с. Лесичово, с. Калугерово, с. Динката, с. Юнаците, с. Драгор, гр. Пазарджик
Тополница - горно течение 81 р. Тополница, р. Бочун, р. Пирдопска, р. Курудере, р. Църквещенска, р. Воздол София, Пазарджик Пирдоп, златица, Челопеч, Чавдар, Панагюрище с. Душанци, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Петрич, с. Поибрене
Чепинска - Велинград 20 р. Чепинска, р. Еленка, р. Луковица, р. Мътница Пазарджик Велинград гр. Велинград, с. Драгиново
Мътивир - Ихтиман 19 р. Мътивир София гр. Ихтиман гр. Ихтиман
 Назад към районите на другите речни басейни