ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Тунджа

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Тунджа

 
 
Списък с райони със значителен потенциален риск от наводнения
Картите за даден район са архивирани в един файл, който може да бъде изтеглен, като се посочи съответния код в първата колона
 
 РЗПРН код
 
 Име на РЗПРН
 
 Дължина км
 
 Реки във водосбора
 
 Области
 
 Общини
 
 По-големи населени места, които попадат в РЗПРН
BG3_APSFR_TU_01 Тунджа - Елхово 6 р. Тунджа Ямбол Елхово гр. Елхово
BG3_APSFR_TU_02 Тунджа - Ямбол 68 р. Тунджа, река под яз. Двата чучура Сливен, Ямбол Сливен, Тунджа, Ямбол гр. Ямбол
BG3_APSFR_TU_03 Мочурица 34 р. Мочурица, р. Мараш Ямбол Стралджа, Тунджа, Ямбол с. Воденичане, гр. Ямбол
BG3_APSFR_TU_04 Тунджа (Копринка-Жребчево) 72 р. Тунджа, р. Енинска река, р. Мъглижка река Стара Загора Казанлък, Мъглиж, Николаево гр. Казанлък, гр. Мъглиж, гр. Николаево
BG3_APSFR_TU_05 Тунджа-Калофер 27 р. Тунджа Пловдив, Стара Загора Карлово, Павел баня гр. Калофер, с. Александрово, гр. Павел баня
 Назад към районите на другите речни басейни