ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Арда

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Арда

 
 
Списък с райони със значителен потенциален риск от наводнения
Картите за даден район са архивирани в един файл, който може да бъде изтеглен, като се посочи съответния код в първата колона
 
 РЗПРН код
 
 Име на РЗПРН
 
 Дъл-жина, км
 
 Реки във водосбора
 
 Области
 
 Общини
 
 По-големи населени места, които попадат в РЗПРН
BG3_APSFR_AR_01 Крумовица - Крумовград 8 р. Крумовица, р. Елбасан дере Кърджали Крумовград гр. Крумовград
BG3_APSFR_AR_02 Върбица - Бенковски 3 р. Върбица, р.Ахрендере Кърджали Кирково с. Бенковски
BG3_APSFR_AR_03 Джебелска - Джебел 4 р. Джебелска (Дерменчай) Кърджали Джебел гр. Джебел
BG3_APSFR_AR_04 Неделинска - Неделино 4 р. Неделинска (Узундере) Смолян Неделино гр. Неделино
BG3_APSFR_AR_05 Върбица - Златоград 8 р. Върбица, р.Аламовска река Смолян Златоград гр. Златоград
BG3_APSFR_AR_06 Черна - Смолян 20 р. Черна, р. Куртин лом, р. Бяла Смолян Смолян гр. Смолян
BG3_APSFR_AR_07 Маданска 10 р. Маданска Смолян Мадан гр. Мадан
BG3_APSFR_AR_08 Арда - Рудозем 8 р. Арда, р. Елховска, р. Чепинска Смолян Рудозем гр. Рудозем
 Назад към районите на другите речни басейни