ПУРН

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Документи свързани с ПУРН

                                                                                                                                                  Размер      Тип

    Директива за оценка на риска от наводнения (BG)                                                                  104 Kb        pdf
    Директива за оценка на риска от наводнения (ENG)                                                                 74 Kb         pdf


    Предварителна оценка на риска от наводнения - Методика

    Част-А - Предварителна работа
    Част-Б - Методични указания за Предварителна оценка от риска на наводнения
    Част-Б - Методически указания за Предварителна оценка от риска на наводнения /Съкратен алгоритъм/


    Райони със значителен потенциален риск от наводнения

   
Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН
    Приложение №1 -  Структура на информацията и алгоритъм на работа за прилагане на подхода 


    Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения

    
Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения


    Проект на национален каталог от мерки

    Проект на каталог от мерки - указания
    Проект на каталог от мерки - база данни
    Концепция за „Национално приемливо ниво на защита“
    Проект на Национални приоритети за управлението на риска от наводнения
    Приложение към Проект на Национални приоритети за управлението на риска от наводнения
    Взаимовръзка между приоритети и мерки
    Приложение към Взаимовръзка между приоритети и мерки