ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Документи свързани с ПУРН

                                                                                                                                                  Размер      Тип

    Директива за оценка на риска от наводнения (BG)                                                                  104 Kb        pdf
    Директива за оценка на риска от наводнения (ENG)                                                                 74 Kb         pdf


    Предварителна оценка на риска от наводнения - Методика

    Част-А - Предварителна работа
    Част-Б - Методични указания за Предварителна оценка от риска на наводнения
    Част-Б - Методически указания за Предварителна оценка от риска на наводнения /Съкратен алгоритъм/


    Райони със значителен потенциален риск от наводнения

   
Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН
    Приложение №1 -  Структура на информацията и алгоритъм на работа за прилагане на подхода 


    Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения

    
Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения


    Проект на национален каталог от мерки

    Проект на каталог от мерки - указания
    Проект на каталог от мерки - база данни
    Концепция за „Национално приемливо ниво на защита“
    Проект на Национални приоритети за управлението на риска от наводнения
    Приложение към Проект на Национални приоритети за управлението на риска от наводнения
    Взаимовръзка между приоритети и мерки
    Приложение към Взаимовръзка между приоритети и мерки    Предварителна оценка на риска от наводнения - Актуализирана Методика 2020

    Теоретична обосновка и подход при актуализацията на Методиката за ПОРН

   
    Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения - Актуализация 2021

   
Основен доклад