Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

Съобщение до ЕТ „ЛИЛИЯ ПАШОВА“ и до всички заинтересовани лица

23.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 23.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „Лилия Пашова“, ЕИК 825364845, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Пловдив, ул. „Богомил” № 61, ет.2, ап.12, район Централен, община Пловдив, област Пловдив, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД и до всички заинтересовани лица

15.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     Днес, 14.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛИОН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 123655934, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град София, ул. „Българска морава" №85, район Възраждане, област София, община Столична, както че няма посочен електронен адрес, факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до "БИОИНВЕСТ“ ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
      Днес 14.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БИОИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 123655934, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Варна, ул. „Радецки“ № 17, област Варна, община Варна, както че няма посочен електронен адрес, факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до Атанас Петров Светлев и до всички заинтересовани лица

15.04.2020 г.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Днес 14.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че Атанас Петров Светлев, ЕГН 6801294609, не е потърсил кореспонденцията си на посочения от него адрес, а именно: град Пловдив, бул. „Шести септември“ № 122, ет.11, ап.43, община Пловдив, област Пловдив, както че няма посочен електронен адрес, факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до „МЕДЖИК РУЗ“ ООД и до всички заинтересовани лица

15.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
     Днес, 14.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото „МЕДЖИК РУЗ“ ООД, ЕИК 112622451, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Септември, ул. „Родопа” № 44, община Септември, област Пазарджик, както че няма посочен електронен адрес, факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до „МИТ ПРОЙЧЕВ“ ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 13.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „МИТ ПРОЙЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 201648621, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Велинград, ул. „Захари Стоянов“ № 1, област Пазарджик, община Велинград, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до "ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД и до всички заинтересовани лица

06.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 06.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД, ЕИК 160090081, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Пловдив 4003, ул. „Ален Мак“ № 2, община Пловдив, област Пловдив, както и че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до ЕТ "ЕЙНДЖЪЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА" и до всички заинтересовани лица

06.04.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 06.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че ЕТ „ЕЙНДЖЪЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА“, ЕИК 115524586, не е потърсил кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Пазарджик, ул. „Хан Омуртаг“ № 2, ет.2, община Пазарджик, област Пазарджик, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

Съобщение до "ДОГАН ФИШ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

02.04.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 02.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ДОГАН ФИШ“ ЕООД, ЕИК 201900741, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град София, кв. „Люлин“, „Околовръстно шосе“ № 725, област София, община Столична, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
 
повече»

Съобщение до "РОЯЛ САРД" ЕООД и до всички заинтересовани лица

02.04.2020 г.
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
    Днес, 02.04.2020г., на основание чл.61 във връзка с чл.18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „РОЯЛ САРД“ ЕООД, ЕИК 115887790, не е потърсило кореспонденцията си на посочения, вписан в Търговския регистър, а именно: град Куклун п.к. 4101, ул.”Местност терасите и Вриш” № 36, област Пловдив, община Куклен, както че няма посочен електронен адрес,  факс и телефон за контакт
повече»

„ЛК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София, ул. „Проф. Марин Големинов” № 3, ет.1, ап.1

13.12.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 11.12.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София,  ул. „Проф. Марин Големинов” № 3,  ет.1, ап.1, повече»

„СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, ЕИК 131578537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Аксаков” № 46, ет.2, ап.4

05.07.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.07.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София,  ул. „Пейо Яворов” № 42,  партер, повече»

„ГАЛАКСИ 2008“ ООД , с ЕИК 200341861, със седалище и адрес на управление, село Царацово, ул. „Васил Левски“ 21, община Марица, област Пловдив

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГАЛАКСИ 2008“ ООД , с ЕИК 200341861, със седалище и адрес на управление, село Царацово, ул. „Васил Левски“ 21, община Марица, област Пловдив, представлявано от Мильо Сашев Илиев.
 
повече»

„БИОИНВЕСТ“ ЕООД , с ЕИК 123655934, със седалище и адрес на управление, град Варна, район „Одесос“, бул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, община Варна, област Варна

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БИОИНВЕСТ“ ЕООД , с ЕИК 123655934, със седалище и адрес на управление, град Варна, район „Одесос“, бул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, община Варна, област Варна  представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев.
 
повече»

„ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД , с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление, ул. „Ален мак” № 2, гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД , с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление, ул. „Ален мак” № 2, гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Тодорка Благоева Василева.
 
повече»