Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения по (чл.61, ал.3 АПК)

„СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, ЕИК 131578537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Аксаков” № 46, ет.2, ап.4

05.07.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.07.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр.ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „СРЕБРЕН ПРОДУКТ” АД - СОФИЯ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. София,  ул. „Пейо Яворов” № 42,  партер, повече»

„ГАЛАКСИ 2008“ ООД , с ЕИК 200341861, със седалище и адрес на управление, село Царацово, ул. „Васил Левски“ 21, община Марица, област Пловдив

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ГАЛАКСИ 2008“ ООД , с ЕИК 200341861, със седалище и адрес на управление, село Царацово, ул. „Васил Левски“ 21, община Марица, област Пловдив, представлявано от Мильо Сашев Илиев.
 
повече»

„БИОИНВЕСТ“ ЕООД , с ЕИК 123655934, със седалище и адрес на управление, град Варна, район „Одесос“, бул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, община Варна, област Варна

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „БИОИНВЕСТ“ ЕООД , с ЕИК 123655934, със седалище и адрес на управление, град Варна, район „Одесос“, бул. „Радецки“ № 17, ет. 1, ап. 2, община Варна, област Варна  представлявано от Илиян Бориславов Мерданчев.
 
повече»

„ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД , с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление, ул. „Ален мак” № 2, гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ХИСАР СПА РИЗОРТ“ ООД , с ЕИК 160090081, със седалище и адрес на управление, ул. „Ален мак” № 2, гр. Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от Тодорка Благоева Василева.
 
повече»

ЕТ „СТАМО-СТАМЕН ПОПОВ“ , с ЕИК 160085693, със седалище и адрес на управление, град Сопот, ул. „Вельо Войвода“ № 6, , община Сопот, област Пловдив

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице ЕТ „СТАМО-СТАМЕН ПОПОВ“ , с ЕИК 160085693, със седалище и адрес на управление, град Сопот, ул. „Вельо Войвода“ № 6, , община Сопот, област Пловдив,  представлявано от Стамен Петков Попов.
 
повече»

„ЕСИ -МД“ ЕООД , с ЕИК 1121228570, със седалище и адрес на управление, град София, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски 20 В, ет. 1, ап. 28, община Столична, област София

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 17.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЕСИ -МД“ ЕООД , с ЕИК 1121228570, със седалище и адрес на управление, град София, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски 20 В, ет. 1, ап. 28, община Столична, област София представлявано от Митко Стоилов Димитров.
 
повече»

„ГАМА 2003“ ЕООД, с ЕИК 131098680, със седалище и адрес на управление град Ивайловград, ул. „Софроний Врачански“ № 11, община Ивайловград, област Хасково

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 16.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 и чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото  лице „ГАМА 2003“ ЕООД, с ЕИК 131098680със седалище и адрес на управление  град Ивайловград, ул. „Софроний Врачански“ № 11, община Ивайловград, област Хасково
 
повече»

„КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 131267835, със седалище и адрес на управление град Разлог, пл. „Преображение„ № 2, община Разлог, област Благоевград

20.05.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 16.05.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото  лице „КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 131267835със седалище и адрес на управление  град Разлог, пл. „Преображение„ № 2, община Разлог, област Благоевград
 
повече»

СТОЯН ФИЛИПОВ КАРАДЖОВ,гр. Пловдив, ул. „Белград” № 12, офис № 32, община Пловдив

05.04.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 05.04.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че лицето СТОЯН ФИЛИПОВ КАРАДЖОВ, не е намерено на посочения от него адрес, а именно гр. Пловдив, ул. „Белград” № 12, офис № 32, община Пловдив, област Пловдив повече»

„НАТУРАЛ СТОУНС -БГ” ЕООД, с ЕИК 825235494, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, общ. Брезово, гр. Брезово, ул. „Васил Коларов” № 13

04.04.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.04.2019г., на основание чл. 61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „НАТУРАЛ СТОУНС -БГ” ЕООД, с ЕИК 825235494, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, общ. Брезово, гр. Брезово, ул. „Васил Коларов” № 13, представлявано от Мирослав Александров Пътов.
повече»

„ЛИФТ 123“ ЕООД , с ЕИК 200696093, със седалище и адрес на управление, ул. „Тридесет и втора” 2, село Варвара, община Септември, област Пазарджик

04.04.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.04.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛИФТ 123“ ЕООД , с ЕИК 200696093, със седалище и адрес на управление, ул. „Тридесет и втора” 2, село Варвара, община Септември, област Пазарджик, представлявано от Светийка Петрова Иванова.
повече»

„ЛРС-СОКОЛ“ ЕООД , с ЕИК 131195275, със седалище и адрес на управление, ул. „Цариградско шосе” № 84, гр. Костенец, община Костенец, област София

04.04.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Днес, 03.04.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ЛРС-СОКОЛ“ ЕООД , с ЕИК 131195275, със седалище и адрес на управление, ул. „Цариградско шосе” № 84, гр. Костенец, община Костенец, област София, представлявано от Марин Илийчев Стайков.
повече»

„АГРОИМПАКТ” ООД, с ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов” №30

14.03.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 14.03.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „АГРОИМПАКТ” ООД, с ЕИК 112656675, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов” №30, управлявано от Бонка Атанасова Беева.
повече»

„КИК” ЕООД, с ЕИК 112636263, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, 4600, ул. „8 – ми Март“ № 20

14.03.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
      Днес, 14.03.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „КИК” ЕООД, с ЕИК 112636263, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, 4600, ул. „8 – ми Март“ № 20, представлявана от Катя Илиева Колева.
повече»

„ПРОЛИНК” ООД, с ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов” №30

14.03.2019 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
     Днес, 14.03.2019г., на основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, поради това, че юридическото лице „ПРОЛИНК” ООД, с ЕИК 112656668, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Янко Молхов” №30, управлявано от Бонка Атанасова Беева.
повече»