ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

РЗПРН

Определянето на РЗПРН за Източнобеломорски район е в съответствие с изискванията на чл. 5 от Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения и чл. в чл. 146г от Закона за водите, както и утвърдената от Министъра на околната среда и водите II -ра част от Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите - „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН", съгласно изискванията на Директива 2007/ 60/ЕС .


Срещи за консултации

Проект на РЗПРН за консултации