Консултации

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Проект на Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения

Консултация с обществеността в Източнобеломорски район 

 
В продължение на два месеца (09 октомври - 09 декември 2015г.) всеки, който е заинтересован от разработването на Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) за Източнобеломорски район може да изрази своето мнение по време на организираните срещи за консултация или да изпрати писмено становище.

ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ:

 - по пощата: 4000 гр.Пловдив, Централна поща, ПК 307 
 - В деловодството на БД ИБР на адрес:гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” № 35 
 - по факс: 032 60 47 21
 - по имейл: bd_plovdiv_floods@abv.bg

Срещи за консултации

Към проект на карти на районите под заплаха  и на районите с риск от наводнения