НАЧАЛО

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Национални кампании

Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.


Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. ще подобрят качеството на водите в страната и качеството на живота в по-малките населени места 
Мерките от Плановете влизат в сила през 2016 г. и стават задължителни за бизнеса и общините в страната
 
 
В момента, в който новите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) влязат в сила през 2016 г., те ще станат задължителни за общините и бизнеса в страната. Това стана ясно на пресконференция в Пловдив вчера, с участието на директора на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ - Асен Личев и директорите на четирите Басейнови дирекции. Поводът на събитието беше официалният старт на информационна кампания, свързана с новите ПУРБ, които към момента са на етап обществено обсъждане на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите по места, на базата на който се изграждат и самите Планове.
 
 „Консултирането и подлагането на обществено обсъждане на Междинния преглед е от изключително значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното определяне на проблемите на водите в района зависи и правилното планиране в следващия етап на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и съответно - постигането на определените цели на ПУРБ - доброто състояние на водите“, апелира към повишена гражданска активност Асен Личев и продължи: „Тези планове засягат цялото население на България, така че при изготвянето им, всеки един трябва да заяви какво иска от държавата по отношение на това каква вода трябва да му бъде доставяна - за пиене и за производство, защото в следващите шест години до 2022 г., тези планове, които ще бъдат одобрени от Министерски съвет, стават закон.“
 
Чрез новите ПУРБ ще се приемат мерки за подобряване на качеството на повърхностните и подпочвените води. В тази връзка ще бъдат предвидени мерки, свързани с подобряване качеството на живота в по-малките населени места (изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води), с подобряване качеството на екосистемите в отделните райони на страната, както и такива за ограничаване на индустриалното замърсяване и намаляване въздействието върху водните системи от водоползвателите.
 
Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за управлението на водите на басейново ниво, припомниха още организаторите на събитието. Те са планови документи, които се изготвят от басейновите дирекции за период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в задължителен документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и общественост.

Покана за откриване на Националната информационна кампания

Информационна брошура

Заместник-министър Владимир Дончев: "С мерки в новите Планове за управление на
речните басейни ще се решават проблеми с водите, ще се подобрява качеството на живот в населените места"


Проект на ПУРБ 2016- 2021г.

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г. - ФИНАЛ


През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори.

Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно са 75, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 19 проекта.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.

 
 
Номинирани проекти втора фаза 1-4 клас 44 Kb (xls) свали
Номинирани проекти втора фаза 5-8 клас 43 Kb (xls) свали
Новинирани проекти втора фаза 9-12 клас 13 Kb (xlsx) свали

Номинирани проекти, допуснати до втора фаза на ученически конкурс "Посланици на здравето" 2017/2018 година 
102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2017/2018 Г.

102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" за учебната 2017/2018 година. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2018 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, като и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.

Проектите, отговарящи на регламента са 102, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 31 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 44 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове:

 
Номинирани проекти 1-4 клас 49 Kb (xls) свали
Номинирани проекти 5-8 клас 51 Kb (xls) свали
Номинирани проекти 9-12 клас 14 Kb (xlsx) свали

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето" 2017-2018

                                


                                        МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.


Документи за изтегляне:
Регламент на конкурса
Формуляр 1 (за първа фаза на конкурса)
Формуляр 2 (за втора фаза на проекта)