EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Начална конференция

На 08 октомври 2015 г. от 10 часа в „Сентръл парк хотел“ - София, Конферентна зала 1, бул. „Витоша“ 106, София., ще се проведе конференция за стартиране на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации.

Проектът се изпълнява, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) и е на стойност 256 462 евро с продължителност 12 месеца.

Бенефициент на проекта е Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска академия на науките – София и партньори са Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“

На пресконфернцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от тяхното изпълнение, които ще имат важен принос за разработването и изпълнението на втория План за управление на речните басейни за Източнобеломорски и Западнобеломорски райони.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR-GWB-инж. Ванина Мицева 1 Mb (pdf) свали
2-Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – инж. Мария Бабукчиева 2 Mb (pdf) свали
3-Съществуваща ситуация по разработването на ПУРБ....- Инж. Ванина Мицева 2 Mb (pdf) свали
4-Ролята на заинтересованите страни и предвидените мерки за публичност – инж. Мария Бабукчиева 1 Mb (pdf) свали
5-GREEK TRANSBOUNDARY GROUND WATER BODIES WD EAST MACEDONIA 2 Mb (pdf) свали
Дневен ред 336 Kb (docx) свали
Списък на поканените заинтересовани страни по проекта BG-GR GWB 667 Kb (pdf) свали

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------