ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения

  Карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения
 
 
         За достъп до Географската Информационна Система за районите под заплаха от наводнения
                           и районите в риск от наводнения, изберете изображението по-долу

 
                                            

 Утвърден финален вариант на карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения
 Карта на обхвата на наводнения с малка вероятност и точки с определени максимални водни количества
 Таблица с определени максимални водни количества от НИМХ


 Бърз достъп до картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения
 
 Изберете МарицаТунджа или Арда, за бърз достъп до картитe  по речни басейни

     
                       Марица                                        Тунджа                                              Арда