Консултации

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Срещи на ниво Източнобеломорски район

1. 09.03.2016 г. - Среща- консултация за мерките, свързани с населени места- целева група "общини и ВиК-оператори на територията на БДИБР", Място: гр. Пловдив, Басейнова дирекция ИБР- информационен център.

 - Дневен ред

 - Списък на поканените

 - Протокол

 - Списък на присъстващите

 - Презентации 

2. 15.03.2016 г., Среща- консултация за мерките, свързани с индустрия - целева група "индустриални предприятия и РИОСВ на територията на ИБР", гр. Пловдив, Басейнова дирекция ИБР - информационен център.

 - Дневен ред

 - Списък на поканените

 - Протокол

 - Списък на присъствалите

 - Презентации

 


                                            


3. 14.03.2016 г., Среща- консултация за мерките, свързани със селско стопанство - Целева група "Държавни администрации към Министерството на земеделието и храните, браншовите организации, напоителни системи и др.", гр. Пловдив, Басейнова дирекция ИБР - информационен център.

 - Дневен ред

 - Списък на поканените

 - Протокол

 - Присъстване лист

 - Презентации

 
4. 12.05.2016 г., Среща - консултация за мерките, свързани със ВЕЦ и МВЕЦ (проект ANCHOR), гр. София, хотел "Метрополитън"

- Дневен ред


5. 30.05.2016 г., Среща - консултация за мерките, свързани със ВЕЦ и МВЕЦ (проект ANCHOR), гр. Пловдив, Басейнова дирекция ИБР - информационен център

 - Дневен ред