ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Арда

Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Арда, за  които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
 

 
№ по ред Карти на заплахата Карти на риска Име на РЗПРН Поречие Населено място ЕКАТТЕ Община Област
1 BG3_APSFR_AR_01_FHM BG3_APSFR_AR_01_FRM р.Крумовица - Крумовград Арда Луличка 44344 Крумовград Кърджали
Звънарка 30538
Вранско 12190
Крумовград 39970
Овчари 53206
Едрино 57248
Полковник Желязово 27680
2 BG3_APSFR_AR_02_FHM BG3_APSFR_AR_02_FRM р.Върбица - Бенковски Арда Бенковски 03825 Кирково Кърджали
Китна 37071
3 BG3_APSFR_AR_03_FHM BG3_APSFR_AR_03_FRM р.Джебелска - Джебел Арда Телчарка 72211 Джебел Кърджали
Джебел 20746
Чакалци 80128
4 BG3_APSFR_AR_04_FHM BG3_APSFR_AR_04_FRM р.Неделинска - Неделино Арда Неделино 51319 Неделино Смолян
5 BG3_APSFR_AR_05_FHM BG3_APSFR_AR_05_FRM р.Върбица - Златоград Арда Златоград 31111 Златоград Смолян
6 BG3_APSFR_AR_06_FHM BG3_APSFR_AR_06_FRM р.Черна - Смолян Арда Смолян 67653 Смолян Смолян
7 BG3_APSFR_AR_07_FHM BG3_APSFR_AR_07_FRM р.Маданска Арда Шаренска 83048 Мадан Смолян
Мадан 46045
Върба 12655
Бориново 05476
Тънкото 73599
Мъглища 49504
Митовска 48461
Ловци 43983
8 BG3_APSFR_AR_08_FHM BG3_APSFR_AR_08_FRM р.Арда - Рудозем Арда Войкова лъка 11870 Рудозем Смолян
Рудозем 63207
 
 
Назад към картите на другите речни басейни