EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Срещи за консултации-EARBDMINING

Срещи за консултации със заинтересовани страни по Проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район 2016-2021 и Програма от мерки (ПоМ) и Проект Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към ПУРБ в ИБР-EARBDMINING
Консултация със заинтересованите страни и предвидени мерки за публичност 2 Mb (pdf) свали