EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

28.03.2016-Среща консултация

Информация за срещата

„Актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район касаещи рибовъдството и постигнати резултати по проект FISHFARMING е темата наконсултации с обществеността на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, която се проведе в Кърджали
Представени бяха Проекта на План за управление на речните басейни на ИБР и проекта на програмата от мерки с акцент върху мерките, касаещи рибовъдството; предложения и обсъждане на нормативни промени при отглеждане на аквакултури; постигнати резултати по проект FISHFARMING, в т.ч. оценка на  натиска и въздействието върху водните тела при отглеждане на аквакултури и екологично състояние/потенциал на водните тела с рибовъдни дейности.