EEA GRANTS

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заключителна конференция

Презентации

На 29.06.2016 г от 10.00 часа в зала Брюксел на „Метрополитън Хотел София“ на бул.“Цариградско шосе“ № 64 в столицата се проведе заключителна конференция. На нея бяха  представени резултатите от реализацията на проект „Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди и уранодобива и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район” (EARBDMINING)”.
Проектът се изпълнява в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.) Бенефициент на проекта е МГУ „Св. Иван Рилски”, а партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Българската минно-геоложка камара и „Екофорум за природата”.
 
Дневен ред 636 Kb (pdf) свали
Покана 519 Kb (pdf) свали
Брошура 1 922 Kb (pdf) свали
Брошура 2 2 Mb (pdf) свали
Брошура 3 1 Mb (pdf) свали
Преглед на изпълнените дейности 2 Mb (pdf) свали
Оценка на натиска от рудодобив и преработка на метални руди и от уранодобив върху води и почви 1 Mb (pdf) свали
Оценка на въздействието от рудодобив и преработка на метални руди и от уранодобив върху подземните води 4 Mb (pdf) свали
Оценка на въздействието върху повърхностни води и биоразнообразието в свързаните с води екосистеми и зони за защита на водите 2 Mb (pdf) свали
Предложение за актуализиране на мониторинга на подземни и повърхностни води 5 Mb (pdf) свали
Проект на ПУРБ на ИБР 4 Mb (pdf) свали
Проект на ПУРБ на ИБР - цели и изключения 1 Mb (pdf) свали
Мерки за намаляване на замърсяванията в повърхностни и подземни води 1 Mb (pdf) свали
Полеви изследвания – дейности и резултати 5 Mb (pdf) свали