Консултации

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Среща Ямбол

СРЕЩА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА БАСЕЙНА НА Р. ТУНДЖА


Среща за консултация  по проект на план за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район с Програма от мерки, екологична оценка и  оценка на съвместимост на проекта на ПУРН.

Дата: 25 ноември 2016 г., петък 11:00 часа
Място: Зала в общинска администрация
гр.Ямбол 8600, ул. Г. С. Раковски № 7
Дневен ред 146 Kb (pdf) свали
Дневен ред 74 Kb (docx) свали
Списък с поканени 217 Kb (pdf) свали
Списък с участниците в срещата 158 Kb (pdf) свали
Презентация за проект на ПУРН на ИБР 4 Mb (pdf) свали
Презентация за екологична оценка на проект на ПУРН на ИБР 2 Mb (pdf) свали

Снимки